blankamilevova.mohendzodaro.net

Děloha je největší zdroj síly ženy.Její osvobození a rehabilitace je podstatnou součástí práce se ženami. Děloha, náš nejdrahocenější poklad, je však ukryta v našem nejhlubším nitru a musí být nejprve objevena, či vynesena na světlo. Děloha je otevřená a připravená k přijetí, což je její hlavní vlastnost bez ohledu na to, zda  si to žena uvědomuje nebo ne. Tato vlastnost se netýká pouze mužského semene, ale projevuje se na všech lidských rovinách. Děloha tak přijímá rovněž nálady, pocity a myšlenky, a ty v ní zůstávají uloženy.


U žen,které nemají se svou dělohou kontakt a pravidelně jí nečistí a nepečují o ní, se rychle stává vnitřní skládkou odpadu, nasáklou bolestí, negativitou a emocemi všeho druhu. Dokud je děloha plná bolestí a utrpení,žena nedokáže své ženství plně vychutnat V tomto stavu je děloha pro mnoho žen bránou do pekel, ale bohužel nejen pro ženy. Děloha je místo,kde trávíme prvních devět měsíců svého života.Nálada, která panuje v děloze, je první dojem,který od života dostáváme a poznamenává nás jako žádný jiný.

Aby se žena mohla plně poddat své ženskosti,musí být děloha očištěna a zbavena všech nahromaděných zátěží. Jakmile totiž děloha znovu nalezne svou životnou smyslovost, může se stát bránou do nových dimenzí ženskosti............


Zdroj:Maitreyi  D. Piontek

Obrázek: Rassouli

Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.