Články

Blanka Deví Milevová

Mohendžodáro, masáže, meditace, Metoda 3x3,

Přidáno 13. 6. 2019.


Blanka Deví Milevová

Masáže, Mohenžodáro, Metoda 3x3

Přidáno 2. 6. 2019.blankamilevova.mohendzodaro.net

Tantra jóga pro ženy, masáže, meditace, škola pánevního dna

Přidáno 24. 11. 2018.

Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.