Konstelace: Já a vztahy. Vztah k matce a otci (mužské a ženské energii)

Datum: 26. 1. 2023 18:00 - 26. 1. 2023 20:30 čtvrtek

Místo: Kulturní centrum 12, Praha 4, Modřany, Jordana Jovkova 3427/20

Kraj: Hlavní město Praha

Typ: Kurz

Cena: 390 Kč

Lektoři: Blanka Deví Milevová

Po stopách našich pocitů, emocí ......

Stín​​ ženské energie:

1.tendence být silnou vše ovládající ženou 

2.archetyp zlé macechy 

3.zaměřenost na druhé do té míry,že se zanedbává péče o vlastní osobu

4.zahrnování druhých “láskou”,která potlačuje jejich individualitu

5.neschopnost přenechat vztahy vlastnímu osudu 

6.citové strádání 

7.zaobírání se bolestmi z minulosti 

8.tendence nebrat v úvahu názory druhých 

9.pocit citové chudoby 

10.více ničení,než vytváření 

11.setrvávání u destruktivních situací 

Dary ​​stínu ​​ženské energie: 

1.Archetyp Velké Matky 

2.teď je čas na to se prosadit ve vztahu k druhým 

3.je vaší součástí,která ví,jak vytvořit to,co potřebujete 

4.čas pečovat o sebe i o druhé 

5.stvořitelka ve vlastním nitru 

6.čas na uzdravení rodinných vztahů 

7.plodnost myšlenková,tělesná i emocionální 

8.vzdání se potřeby mít věci pod kontrolou 

9.spíše tvořit,než ničit 

10.čas na kontakt s vlastním tělem a smyslností


Strnulost vs Stabilita (cestovatel -dogmatik)

Stín Mužské energie: 

- rozčarování ze života 

- -nepřítomnost kontaktu s vlastními pocity, chybějící smysl pro zázrak nebo dobrodružství 

- intelekt bez představivosti 

- agresivní ovládání druhých 

- závislost na názoru a přijetí druhých 

- potíže s rozhodováním 

- zaměřování autority za ovládání druhých 

- tendence se rozzlobit,když s vámi někdo nesouhlasí, nebo zpochybňuje Vaši autoritu 

- buď přílišné, nebo vůbec žádné ovládání 

- ovládající otcovská postav 

- nepřístupnost vůči druhým 

- svéhlavost 

Dary stínu Mužské energie: 

- nadřazení ducha hmotě 

- být respektovanou postavou, která má autoritu 

- vybudovat něco reálného a trvalého 

- energičnost, představivost a schopnost se prosadit 

- životní síla schopná vyvíjet úsilí a uspět 

- nezkreslený pohled na realitu 

- schopnost dát svému životu formu a strukturu 

- konkrétní představa nebo plán, doprovázený zaslouženou sílou - obrácenost směrem ven 

- přijetí odpovědnosti za vlastní činy 

- použití logiky při řešení problémů 

- milující otcovská postava


Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.